Szóró és gyűjtő algoritmusok

Az előadás célja a GPU-n megvalósítható scatter és gather típusú algoritmusok bemutatása. Az előadás keretében bemutatjuk a  kvantált képek hisztogramjának előállítását (adathalmaz azonos értékű elemeinek megszámlálása), mint tipikus scatter típusú műveletet.
 
A hisztogram előállításával lehetőségünk nyílik képjavító és transzformáló eljárások végrehajtására a képen. Ilyen műveletek a hisztogram széthúzás, újrakvantálás, hisztogram kiegyenlítés.
 
Áttekintjük hisztogram kiegyenlítés műveletének GPU-n történő megvalósításához szükséges SAT (Summed Area Table) struktúra gyors generálását, illetve általános használatát.
 
Végül a hisztogram műveleteket kiterjesztjük nagy dinamika tartományú képekre is, ahol a tone mapping műveletet és az ehhez szükséges átlag számítási feladatot (gather) mutatjuk be.

Képek: