Vizualizáció és képszintézis

Kategória: 
Msc

Moodle

 

 

ZV tételek:
1. Árnyalási egyenlet felületeken és fényelnyelő anyagokban. 
2. Radiosity.
3. Monte Carlo képszintézis. Fényútkövetés.
4. Direct és indirekt (VPL) fotontérképek.
5. Térfogati adatmodellek.
6. Rekonstrukció.
7. Indirekt térfogatvizualizáció. 
8. Direkt térfogatvizualizáció.
9. Approximáció.
9. Optimális reguláris mintavételezés.
10. Alaktartó interpoláció.
11. Expresszív (nem-fotorealisztikus) megjelenítési módszerek.