Orvosi képfeldolgozás

Kategória: 
Msc mellékszakirány

Orvosi képalkotó (CT, MRI, PET, SPECT) és tudományos szimulációs rendszerek adatainak feldolgozásához és megjelenítéséhez szükséges ismeretek átadása, fejlesztői illetve kutatói pálya megalapozása.
Elméleti ismeretek a mintavételezés, visszaállítás, szűrés, approximáció, osztályozás, vizualizáció témaköreiből, valamint programfejlesztői készség szimulációs és vizualizációs fejlesztésekhez C++/OpenGL/GLSL környezetben.
 
Tematika:
 

 1. 3D képalkotó módszerek (CT, MRI, PET) áttekintése
 2. A 3D képfeldolgozás és vizualizáció matematikai alapjai
  1. Mintavételezési elmélet
  2. Fourier analízis
  3. Approximáció elmélet
  4. Rekonstrukciós szűrők tervezése
 3. Indirekt vizualizáció
  1. Fourier térfogat-vizualizáció
  2. Masírozó kockák (marching cubes)
  3. Monte Carlo térfogat-vizualizáció
 4. Direkt vizualizáció
  1. Sugárkövetés (ray casting)
  2. Pacázás (splatting)
  3. Nyírás/torzítás (shear/warp) transzformáció 
 5. Térfogat-vizualizáció GPU támogatással

 

Képek: