Szívhez szóló levél a Számítógépes grafika 2020. tavaszi félévének lebonyolításáról

Tisztelt Hölgyek és Urak!
 
Bizonyára sokakat izgat, hogy hogyan bonyolítjuk le a számítógépes grafika tárgyat (engem is), és a megváltozott körülmények között hogyan érjük el azt a célt, hogy tudásuk a normál félévekben tanuló hallgatóékétől ne maradjon el. Az egészségre veszélyes személyes kontaktust elkerülendő, elektronikus csatornákat kell alkalmaznunk az információk átadására. A legfontosabb csatorna ez a honlap, amelyet részben az MsTeams (A csoportunk neve: Számítógépes grafika - VIIIAB07HU) és sürgős esetben a Neptunon keresztül küldött levél is megismétel.

Az ajánlott eszközök sajnos nem teszik lehetővé, hogy a korábbi, jelen lapról is elérhető videók színvonalánál jobb minőségben tartsunk előadásokat, rosszabbnak pedig nem volna sok értelme. Ezért, a korábbi videokra és Powerpoint anyagokra fogunk támaszkodni. A jelenlegi videókat újra vágjuk és kiegészítő videókat fogunk készíteni azokról, az elsősorban programozási és a házi feladatokat érintő részekről, amelyek a korábbi videokban nem, vagy nem elég részletesen szerepeltek. A Powerpoint anyagokban a jegyzetoldalakat részletes angol nyelvű magyarázatokkal látjuk el. A magyarázatokkal ellátott Powerpoint anyagokat PPT és PDF formátumokban elsősorban erre a tárgy honlapra (http://cg.iit.bme.hu/portal/szamitogepes-grafika), másodsorban az MsTeams-re próbáljuk feltenni, videok esetében az MsStream streaming szolgáltatást közbeiktatva. Ha az utóbbi nem működik, akkor a YouTube-ot is felhasználjuk. Az oktatási anyagok megjelenését úgy ütemezzük, hogy az órarendi időponthoz képest (jóval) korábban elkészüljön, így aki az órarendi időpontban kíván foglalkozni az anyaggal megtehesse, de azokat se vessük vissza, akik szeretnének előretanulni.

Szólni kell a ZH várható lebonyolításáról is, bár még nagyon messze van. Ha a zárlat továbbra is fennmarad, a ZH-t mintavételezéssel és az MsTeams-en keresztül szóban bonyolítjuk le. A mintavételezés azt jelenti, hogy egy AI programot készítünk, amely kijelöli azokat a hallgatókat, akiket érdemes meghallgatni, valamint azokat akiknek a házi feladatuk alapján meghallgatás nélkül is megalapozottan lehet jegyen ajánlani. A házikat folyamatosan fogjuk kiadni, de a házi rendszerben egyszerre egyetlen feladat lesz aktív, hogy nehogy rossz helyre küldjék a megoldott feladataikat. A grafika házi doktor karanténban van, ezért kíméletet kér, de új email címen elérhető: grafikahazidoktor@gmail.com . A házi feladatok pontozása, értékelése és szabályai nem változnak (gondolok itt pl. a homework != teamwork kitételre és társaira), de a fentiek értelmében a végső jegyben nagy (döntő) súllyal fognak a házi pontok megjelenni.  
 
Tekintve, hogy az előadások anyagát előre kiadjuk, az órarendi időpontokban nem találkozunk még virtuálisan sem az MsTeams-ben. Amennyiben csoportos konzultációra igény mutatkozna, akkor azt az órarendi időpontban fogjuk megtartani. Akinek közérdekű és az oktatókat is érintő közlendője van a tárgy kapcsán, az MsTeams-ben tegye meg, hogy az mindenki számára látható legyen. Privát kommunikáció ugyancsak kezdeményehető a tárgyfelelőssel ott is, vagy email-en (szirmay@iit.bme.hu). 
 
Sérülés és betegségmentes grafika tanulást kívánva:
 
Szirmay-Kalos László (2020. március 22.)